Sprawozdanie z Konferencji Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe

Fundacja Wolność i Demokracja oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie byli organizatorami międzynarodowej konferencji w dniu 4 października br. w auli Jana Pawła II Kampusu Dewajtis UKSW. Projekt zrealizowano w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod medialnym patronatem Telewizji Biełsat i Programu III Polskiego Radia. Dotyczył współczesnych problemów związanych z propagandą medialną Rosji.

Swój udział zadeklarowali m.in. b. minister spraw zagranicznych Anna Fotyga, red. Agnieszka Romaszewska, dyrektor TV Biełsat, red. Wiktor Świetlik, dyrektor Programu III PR, oraz zaproszeni dziennikarze z 6 krajów: Białorusi, Estonii, Gruzji, Litwy Rosji i Ukrainy. W ramach przedsięwzięcia przygotowano m.in. 4 analizy eksperckie – dr Magdaleny Butkiewicz, dr. Piotra Łuczuka, dr. hab. Piotra Drzewieckiego, prof. UKSW i dr. hab. Grzegorza Łęcickiego, prof. UKSW.

Konferencję podzielono na dwie główne debaty, poprzedzone wystąpieniem online p. minister Anny Fotygi oraz dwoma referatami dr Magdaleny Butkiewicz nt. współczesnego obrazu Rosji i Rosjan oraz dr. Piotra Łuczuka nt. współczesnej cyberwojny. Pierwsza debata dotyczyła rosyjskiej wojny dezinformacyjnej i propagandowej. Wzięli w niej udział dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW, red. Wiktor Świetlik, red. Wacław Radziwinowicz z „Gazety Wyborczej”, białoruski medioznawca Pauluk Bykouski oraz moderator dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW. Dyskusja toczyła się wokół współczesnego pojęcia wojny, informacji, prawdy oraz możliwości przeciwdziałania zagrożeniom na gruncie edukacji medialnej i dziennikarskiej.

Drugą debatę, poprzedzoną wystąpieniami dziennikarzy Biełsatu, red. Antoniego Radczenki i Siarheia Pieliasy, poświęcono wyzwaniom unijnej komunikacji strategicznej w kontekście nowych zagrożeń propagandowych. Poprowadziła ją red. Agnieszka Romaszewska, a udział wzięli dr Adam Lelonek z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, red. Jerzy Haszczyński z „Rzeczpospolitej”, białoruski politolog Aleksander Klaskouski, Alexandra Yatsyk z Uniwersytetu w Tartu, analitycy Givi Gigitashvili oraz Natalia Zubar. Podnoszono kwestię możliwości strategicznego przeciwdziałania zagrożeniom propagandowych ze strony Rosji, zauważając, że wysiłki krajów europejskich są dalece niewystarczające zarówno pod względem finansowym, jak i zaangażowania instytucji medialnych, społecznych i państwowych.

Podczas konferencji funkcjonował „Salonik medialny” z udziałem dziennikarzy Telewizji Biełsat oraz studentów z Radia UKSW i Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych UKSW.

Więcej informacji o Konferencji, artykułu i relacje na stronie http://wid.org.pl/?s=wojna+propagandowa

Ilustracja: Fundacja Wolność i Demokracja

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Latest posts by dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW (see all)

About dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/

Post Navigation

Analytic Code