Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej Edukacja Medialna 2.0

II Konferencja Naukowa Edukacja Medialna 2.0 miała miejsce 31 maja 2015 r. na Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat nad Konferencją objął Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Witold Kołodziejski (obecny podczas otwarcia obrad), Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska oraz trzy stowarzyszenia naukowe zajmujące się problematyką edukacji medialnej w Polsce: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych (w obradach wziął udział Wiceprezes p. Rafał Socha) oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Konferencję zorganizowały dwa podmioty akademickie: UKSW reprezentowany przez Katedrę Edukacji Medialnej i Języka Mediów, Katedrę Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Koło Naukowe Public Relations w Social Media UKSW oraz Politechnikę Koszalińską reprezentowaną przez Studenckie Koło Naukowe Public Relations Futura.

Konferencja miała wymiar ogólnopolski. Wzięło w niej udział ok. 40 prelegentów z 14 ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Politechniki Koszalińskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Uniwersytetu Warszawskiego oraz UKSW. Reprezentowane były także inne środowiska edukacyjne jak Fundacja Nowoczesna Polska czy też Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Całość wystąpień zorganizowano w sześć sesji – plenarną oraz pięć panelowych. Podczas Konferencji omawiano takie zagadnienia jak: Edukacja medialna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; Edukacja medialna wobec zjawiska postprawdy i fakenewsów; Kształtowanie wizerunku w perspektywie edukacji medialnej; Edukacja medialna wobec nowych problemów wychowawczych; Nowe obszary zainteresowań edukacji medialnej oraz Konteksty kulturowe edukacji medialnej. W Konferencji wzięło udział ok. 60 studentów, część z nich zaangażowała się również w organizację wydarzenia.

Więcej informacji o Konferencji, materiały i relacje na stronie edukacja2.0.uksw.edu.pl

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/
dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Latest posts by dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW (see all)

About dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/

Post Navigation

Analytic Code