WYKAZ RECENZENTÓW W 2017 ROKU

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska
(Politechnika Koszalińska)

dr Agnieszka Kamińska
(Uniwersytet SWPS w Warszawie)

dr Magdalena Laskowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. dr Rafał Leśniczak
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. dr Krzysztof Marcyński SAC
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Marek Siwicki
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

dr Natalia Walter
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

 

WYKAZ RECENZENTÓW W 2016 ROKU

dr Agata Andrasiak

dr Magdalena Christ
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr Sylwia Galanciak
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

dr Anna Kaczmarek
(Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)

dr Agnieszka Kamińska
(Uniwersytet SWPS w Warszawie)

dr Tomasz Karpowicz
(Uniwersytet Warszawski)

dr Marcin Koszowy
(Uniwersytet w Białymstoku)

dr Magdalena Laskowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

ks. dr Krzysztof Marcyński SAC
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr Justyna Rudzka

dr Marek Siwicki
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Monika Skarżyńska

dr hab. Imre Szíjártó
(Eszterházy Károly Egyetem, Węgry)

dr hab. Magdalena Szpunar
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

dr Tibor Tóth
(Eszterházy Károly Egyetem, Węgry)

 

WYKAZ RECENZENTÓW W 2015 ROKU

dr Anna Andrzejewska
(Akademia Pedagogiki Specjalnej)

dr Tomira Ignatowicz-Chmielewska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Tomasz Janus
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Marta Jarosz
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Edyta Jarosz-Mackiewicz
(Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa)

dr Jan Jaroszyński
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Anna Kaczmarek
(Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)

dr Marcin Krzanicki
(Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Rzeszowie)

dr Małgorzata Laskowska
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

ks. dr Norbert Mojżyn
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Tomasz Płonkowski
(Uniwersytet Warszawski)

dr Piotr Siuda
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

dr Marek Siwicki
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Monika Sulej
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

ks. dr hab. Sławomir Szczyrba
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

dr Artur Trudzik
(Uniwersytet Szczeciński)

Analytic Code