Recenzje

Review of the book Propaganda w epoce hellenistycznej

The monograph is a historical analysis of the propaganda activities of the Seleucids in the Hellenistic period from the point of view of modern theory and practice of propaganda. Read More …

Review of the book Konsumpcja Internetu

Konsumpcja internetu (Consumption of Internet) is a collective monograph edited by Marta Jarosz Ph.D. , Kinga Cybulska, Tomasz Knecht, Sylwia Konopacka-Bąk and Kamila Kwasik. The book was prepared after VI Scientific Conference of Young Researchers „Challenges of New Media”, organized by Institute of Media Education and Journalism at Faculty of Theology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, on December, 10th 2014. Read More …

Review of the book Dziecko w mediach

Dziecko w mediach (Child in the Media) is a collective monograph edited by Magdalena Butkiewicz Ph.D., Aleksandra Gralczyk Ph.D. and Rev. Krzysztof Marcyński SAC Ph.D. The book was prepared after scientific conference Child in the Media, organized by Institute of Media Education and Journalism at Faculty of Theology of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, on May, 8th 2013. Monograph consists of six parts and 29 scientific articles, and has 530 pages. The main theme of the monograph is a functioning of the media in a child’s life, in various aspects (educational, legal) and types of the media (television, press, advertising and radio). Read More …

Recenzja książki Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych

Businessman With Touchscreen by hyena reality / FreeDigitalPhotos.net ID-100131655

Zadania scharakteryzowania komunikacji poprzez obraz podjęli się redaktorzy monografii zbiorowej Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych: Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Jerzy Snopek i Krzysztof Groń, zapraszając do jej współtworzenia „badaczy mediów, którzy zajmują się komunikowaniem wizualnym i «są uprawnieni do uporządkowania tej dziedziny oraz podzielenia się z czytelnikami zarówno spostrzeżeniami, jak i wynikami badań»” (Wolny-Zmorzyński i wsp. 2013, s. 8) ze środowisk naukowych z całego kraju. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Poltext w 2013 roku.
Tytuł publikacji zapowiada przedmiot i zakres rozważań. Takie jego sformułowanie miało wpływ na sposób organizacji tekstów – książka składa się z 15 artykułów pogrupowanych w dwa bloki tematyczne. Kryterium podziału jest środek masowego przekazu, w którym odbywa się komunikacja. Zagadnieniom komunikacji wizualnej w prasie poświęcono mniej miejsca (6 tekstów) na rzecz rozbudowy części o mediach elektronicznych (9 artykułów). Powodu niesymetrycznego podziału można upatrywać w tym, że „media elektroniczne” to pojęcie pojemne, obejmujące telewizję i internet. Niniejsza recenzja stanowi przegląd treści poszczególnych artykułów celem zaprezentowania struktury książki i tematyki. Read More …

Imre Szíjártó and his three media educational films. Warsaw experience

Imre Szíjártó, Ph. D. – with his students and cooperators – has prepared three media educational films: (1) A moral tale: Budapest Night and Day, (2) Zoboomafoo with the Kraft Brothers, or the media representation of reality and (3) “The author is dead. Long live the author!” The creative “I” in the moving image. These are records of Imre’s lessons with three groups of students: moving and media culture, andragogy and social pedagogy, and also geography. Films are a part of educational programme Developing Media Literacy Teaching methods class with the students…, realized in 2013 by EKF Department of Moving Image Studies, funded by the European Social Fund – TAMOP-4.2.2.C-II/1/KONV 4.2. Media literacy, media usage, media consumption in divers socio-cultural environments. A short impression and review. Read More …

Analytic Code