Mgr katarzyna Woźniak

Kompetencje nauczyciela w procesie edukacji medialnej

Wzrost znaczenia edukacji medialnej wywiera istotny wpływ na kształtowanie się kompetencji współczesnego nauczyciela. Celem artykułu jest ukazanie roli nauczyciela w procesie edukacji medialnej oraz wskazanie zestawu najważniejszych kompetencji nauczyciela w niniejszej dziedzinie nauki. Środkiem do realizacji zakładanego celu jest przegląd wybranych prac, ich analiza, ocena i uzasadnienie przyjętych w pracy rozwiązań. Kluczowymi zagadnieniami w niniejszym opracowaniu są: wykorzystanie narzędzi edukacji medialnej w procesie dydaktycznym oraz rola i cechy współczesnego nauczyciela w procesie nauczania. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ukazanie znaczenia posiadanych przez nauczyciela kompetencji dla efektywności procesu dydaktycznego. W pracy zaproponowano również zestaw najbardziej istotnych kompetencji nauczyciela w procesie edukacji medialnej. Read More …

Analytic Code