Dr artur Trudzik

Media a polityka i społeczeństwo w perspektywie Kalejdoskopu – audycji Aleksandra Bregmana w Radiu Wolna Europa

Celem ogólnym artykułu było dopełnienie i zamknięcie badań prowadzonych przez autora nad problematyką audycji A. Bregmana, emitowanych w latach 60. XX w. w Radiu Wolna Europa. W praktyce chodziło o analizę zawartości poszczególnych programów pod kątem konkretnych środków masowego przekazu, a jednocześnie usystematyzowanie tematyki, jaka – z perspektywy polskiego uchodźstwa – powinna, czy mogłaby interesować rodaków w kraju. Niemal automatycznie badanie pokazuje osobowość dziennikarską, niezależność i warsztat samego Bregmana – postaci w pewnych kręgach kontrowersyjnej, aczkolwiek z pewnością nietuzinkowej i chyba nadal niedocenionej zarówno przez medioznawców jak i politologów. Read More …

Kult nadal awangardą kontrkultury… Internet a Kazik Staszewski i jego grupa

Celem tego tekstu było ukazanie wielopłaszczyznowych korelacji pomiędzy mediami a trwałym elementem kultury masowej, jaki od kilkudziesięciu lat stanowi muzyka rockowa, a przedmiotowo jej twórcy odbiorcy, zwłaszcza fani. W tym konkretnym przypadku chodziło o studium jednego zespołu (case study), tj. grupy Kult – nie tylko nader zasłużonej dla rozwoju rocka w Polsce, lecz również bardzo specyficznie traktującej środki masowej komunikacji, zwłaszcza najnowsze medium, tj. Internet. Dodatkowym zadaniem było poszerzenie badań z zakresu nowo tworzonej gałęzi nauk o mediach, tj. dziennikarstwa muzycznego. Read More …

Analytic Code