Artykuły Autora: Mgr Anna Gawrońska - Piotrowska

Jest absolwentką teologii (sekcja: teologia kultury) na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW (Wydział Teologiczny) w Warszawie. Dziennikarka radiowa z dziewięcioletnim doświadczeniem, obecnie współpracuje z Programem 1 Polskiego Radia. Na UKSW odpowiada za specjalizację radiową w IEMiD oraz jest redaktorem naczelnym akademickiego Radia UKSW.

Rozgłośnie akademickie w Polsce – historia, podział, znaczenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest funkcjonowanie rozgłośni akademickich w Polsce. Na początku przedstawiono ogólną charakterystykę i podział rozgłośni akademickich, w kolejnej części ukazano historię radiofonii studenckiej w Polsce, następnie program rozgłośni studenckich, funkcje radia akademickiego i jego znaczenie, a na końcu podsumowano całość rozważań. Read More …

Analytic Code