Artykuły Autora: Mgr Agnieszka Barczyk I Mgr Renata Nolbrzak

mgr Agnieszka Barczyk – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kulturoznawstwa (specjalność: filmoznawstwo) Uniwersytetu Łódzkiego, Obecnie doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ, gdzie przygotowuje dysertację na temat kulturotwórczej roli TVP Łódź i twórczości Piotra Słowikowskiego, zainteresowania naukowe: analiza i historia filmu, wielokodowość sztuk wizualnych, oral history, media lokalne i regionalne, agabarczyk@gmail.com.

mgr Renata Nolbrzak – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim, zainteresowania naukowe: literatura i czasopiśmiennictwo w drugim obiegu wydawniczym w latach 1976 – 1989 oraz pisma kulturalne po 1989 roku, dyrektor instytucji kultury – Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, redaktor naczelny lokalnej gazety Do Rzeczy, renata.nolbrzak@gazeta.pl.

Dziennikarze obywatelscy czy sprzedawcy rozrywki? Rzecz o Demotywatorach.pl

Powstały w 2008 r. polski serwis Demotywatory.pl to odpowiedź na powszechne w USA Motywatory. Obecnie każdego dnia stronę odwiedzają setki tysięcy internautów. W dobie Internetu przedefiniowania wymagają podstawowe kategorie: tekst, nadawca, odbiorca. Na specyficzny komunikat, jakim jest „demot”, składa się obrazek i inteligentne hasło. Każdy może stać się wirtualnym publicystą, ironicznie bądź niekonwencjonalnie zwracającym spojrzenie opinii publicznej na nowe zagadnienie. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na tytułowe pytanie. Read More …

Analytic Code