Artykuły Autora: Dr Hab. Piotr Drzewiecki, Prof. Uksw

Ur. 13 marca 1977 r. w Warszawie, medioznawca, specjalista w zakresie edukacji medialnej, dr hab. teologii środków społecznego przekazu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zastępca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym UKSW. Redaktor naczelny „Kwartalnika Nauk o Mediach”. Więcej informacji na stronie http://presscafe.eu/

Informacja

Szanowni Państwo! Informujemy, że od 1 marca 2018 r. publikacja Kwartalnika została zawieszona. Dziękujęmy za wspólną pracę i zapraszamy do lektury numerów archiwalnych. Z wyrazami szacunku Redakcja „Kwartalnika Nauk o Mediach”

Sprawozdanie z Konferencji Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe

Fundacja Wolność i Demokracja oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie byli organizatorami międzynarodowej konferencji w dniu 4 października br. w auli Jana Pawła II Kampusu Dewajtis UKSW. Projekt zrealizowano w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod medialnym patronatem Telewizji Biełsat i Programu III Polskiego Radia. Dotyczył współczesnych problemów związanych z propagandą medialną Rosji. Read More …

Sprawozdanie z II Konferencji Naukowej Edukacja Medialna 2.0

II Konferencja Naukowa Edukacja Medialna 2.0 miała miejsce 31 maja 2015 r. na Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Patronat nad Konferencją objął Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji p. Witold Kołodziejski (obecny podczas otwarcia obrad), Minister Edukacji Narodowej p. Anna Zalewska oraz trzy stowarzyszenia naukowe zajmujące się problematyką edukacji medialnej w Polsce: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych (w obradach wziął udział Wiceprezes p. Rafał Socha) oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Konferencję zorganizowały dwa podmioty akademickie: UKSW reprezentowany przez Katedrę Edukacji Medialnej i Języka Mediów, Katedrę Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Koło Naukowe Public Relations w Social Media UKSW oraz Politechnikę Koszalińską reprezentowaną przez Studenckie Koło Naukowe Public Relations Futura. Read More …

Review of the book Propaganda w epoce hellenistycznej

The monograph is a historical analysis of the propaganda activities of the Seleucids in the Hellenistic period from the point of view of modern theory and practice of propaganda. Read More …

Review of the book Konsumpcja Internetu

Konsumpcja internetu (Consumption of Internet) is a collective monograph edited by Marta Jarosz Ph.D. , Kinga Cybulska, Tomasz Knecht, Sylwia Konopacka-Bąk and Kamila Kwasik. The book was prepared after VI Scientific Conference of Young Researchers „Challenges of New Media”, organized by Institute of Media Education and Journalism at Faculty of Theology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, on December, 10th 2014. Read More …

Review of the book Dziecko w mediach

Dziecko w mediach (Child in the Media) is a collective monograph edited by Magdalena Butkiewicz Ph.D., Aleksandra Gralczyk Ph.D. and Rev. Krzysztof Marcyński SAC Ph.D. The book was prepared after scientific conference Child in the Media, organized by Institute of Media Education and Journalism at Faculty of Theology of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, on May, 8th 2013. Monograph consists of six parts and 29 scientific articles, and has 530 pages. The main theme of the monograph is a functioning of the media in a child’s life, in various aspects (educational, legal) and types of the media (television, press, advertising and radio). Read More …

Imre Szíjártó and his three media educational films. Warsaw experience

Imre Szíjártó, Ph. D. – with his students and cooperators – has prepared three media educational films: (1) A moral tale: Budapest Night and Day, (2) Zoboomafoo with the Kraft Brothers, or the media representation of reality and (3) “The author is dead. Long live the author!” The creative “I” in the moving image. These are records of Imre’s lessons with three groups of students: moving and media culture, andragogy and social pedagogy, and also geography. Films are a part of educational programme Developing Media Literacy Teaching methods class with the students…, realized in 2013 by EKF Department of Moving Image Studies, funded by the European Social Fund – TAMOP-4.2.2.C-II/1/KONV 4.2. Media literacy, media usage, media consumption in divers socio-cultural environments. A short impression and review. Read More …

Analytic Code