Artykuły Autora: Dr Artur Trudzik

Adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikacji, Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek 5. towarzystw naukowych. Autor blisko 50 artykułów naukowych. Uczestnik 5. kongresów i 28. konferencji naukowych; zwycięzca konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu medioznawstwa i komunikacji społecznej, zorganizowanego przez Studia Medioznawcze oraz Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Główne zainteresowania badawcze: dziennikarstwo muzyczne (in statu nascendi), II Wielka Emigracja, w tym myśl społeczno-polityczna i dzieje mediów wychodźczych; historia polskich mediów w XX i XXI w. Najważniejsze publikacje: Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja i jego organ prasowy - Trybuna; Dzieje Ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez Polski Ruch Wolnościowy Niepodległość i Demokracja (Neriton, Warszawa 2009); Myśl społeczno-polityczna Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja w latach 1945-1955 (Neriton, Warszawa 2010); Tylko Rock. Monografia miesięcznika (w druku); Tylko Rock – perspektywa źródłowo-metodologiczna (w druku).

Media a polityka i społeczeństwo w perspektywie Kalejdoskopu – audycji Aleksandra Bregmana w Radiu Wolna Europa

Celem ogólnym artykułu było dopełnienie i zamknięcie badań prowadzonych przez autora nad problematyką audycji A. Bregmana, emitowanych w latach 60. XX w. w Radiu Wolna Europa. W praktyce chodziło o analizę zawartości poszczególnych programów pod kątem konkretnych środków masowego przekazu, a jednocześnie usystematyzowanie tematyki, jaka – z perspektywy polskiego uchodźstwa – powinna, czy mogłaby interesować rodaków w kraju. Niemal automatycznie badanie pokazuje osobowość dziennikarską, niezależność i warsztat samego Bregmana – postaci w pewnych kręgach kontrowersyjnej, aczkolwiek z pewnością nietuzinkowej i chyba nadal niedocenionej zarówno przez medioznawców jak i politologów. Read More …

Kult nadal awangardą kontrkultury… Internet a Kazik Staszewski i jego grupa

Celem tego tekstu było ukazanie wielopłaszczyznowych korelacji pomiędzy mediami a trwałym elementem kultury masowej, jaki od kilkudziesięciu lat stanowi muzyka rockowa, a przedmiotowo jej twórcy odbiorcy, zwłaszcza fani. W tym konkretnym przypadku chodziło o studium jednego zespołu (case study), tj. grupy Kult – nie tylko nader zasłużonej dla rozwoju rocka w Polsce, lecz również bardzo specyficznie traktującej środki masowej komunikacji, zwłaszcza najnowsze medium, tj. Internet. Dodatkowym zadaniem było poszerzenie badań z zakresu nowo tworzonej gałęzi nauk o mediach, tj. dziennikarstwa muzycznego. Read More …

Analytic Code