Artykuły Autora: Mgr Anna Pomiankowska - Wronka

ur. 1991 r. w Morągu. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskała w 2015 roku. Jej praca magisterska dotyczyła zagadnień oscylujących wokół współczesnych mediów lokalnych o charakterze społeczno-politycznym. Aktualnie zajmuje się tematyką skoncentrowaną wokół literatury faktu XX i XXI wieku oraz przemianami zachodzącymi w obrębie przestrzeni medialnej, technologicznej i kulturowej. Duży nacisk kładzie na interdyscyplinarność ujęcia poruszanych aspektów.

Kultura uczestnictwa – opoka edukacji medialnej, czy jej zagłada?

Zmiany zachodzące na różnorodnych płaszczyznach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa niewątpliwie nabierają coraz większego tempa. Niebagatelny wpływ ma rozwój technologii, dających użytkownikom coraz większą swobodę działania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie koncepcji kultury uczestnictwa, przybliżenie przyświecających jej idei oraz omówienie sposobu w jaki kultura uczestnictwa wpływa na rozwój nowej edukacji. Autorka opisuje mechanizmy jej działania i sposoby jej wykorzystywania w kształtowaniu kompetencji medialnych oraz realizowaniu założeń edukacji medialnej. Read More …

Analytic Code