Artykuły Autora: Dr Anna Kaczmarek

Autorka z wykształcenia jest ekonomistką i informatykiem, urodzona w Szczecinie, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studiów Doktoranckich Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, egzaminatorka ECDL, autorka publikacji w przeważającej części w dziedzinie zastosowań informatyki w zarządzaniu oraz e-informatory, case study w zakresie B+R regionu zachodniopomorskiego, obecnie adiunkt Wydziału Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Komputeryzacja procesów uczelni wyższej

Poprawa informatyzacji procesów uczelni wyższych staje się koniecznością. Rodzi się potrzeba ulepszania wydajności programów studiów dla studentów i pracowników. Referat porusza zagadnienia dotyczące głównych obszarów działań uczelni wyższych, które można wesprzeć poprzez systemy informatyczne. Zostaną też przedstawione narzędzia informatyczne dedykowane uczelniom. Usprawniają one tworzenie i zarządzanie dokumentacją związaną z własnym procesem dydaktycznym. Read More …

Analytic Code